ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านคอนสา

 konsa@loei1.go.th   Tel : 042-870129

ตำบลเชียงกลม   อำเภอปากชม  จังหวัดเลย 42150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
Comments